Ze spółki

Nakłady inwestycyjne w latach 2008-2015

Przedstawiamy przegląd najważniejszych inwestycji poczynionych przez naszą spółkę w ostatnich latach

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ROK 2015

1.              Modernizacja miejskiej sieci cieplnej

2.              Modernizacja sieci cieplnej na Oś. Wiosny Ludów

3.              Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej

4.              Modernizacja kotła WR5 nr 3

5.              Montaż 4 węzłów cieplnych

6.              Wymiana sieci na preizolowaną na Oś. Odrodzenia

7.              Wymian odżużlacza kotów K3 i K4

8.              Montaż strzepywaczy pyłów kotła K3

       

          RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE    

 

 

174.768,00

470.684,51

199.176,33

127.500,00

63.701,91

36.383,29

39.348,57

18.350,00

 

1.129.912,61 zł

 

 

 

ROK 2014

 

1.              Modernizacja miejskiej sieci cieplnej

2.              Sieć cieplna do Szkoły Podstawowej nr 1

253.285,09

143.284,99

3.              Wymiana sieci cieplnej Oś. Odrodzenia 117.170,45
  1. Zakup radiowego układu odczytu ciepłomierzy   14.600,00
  2. Przyłącze ul. Sienkiewicza 58     4.439,53
  3. Układ strzepywaczy pyłów                              5244,00
  4. Modernizacja węzła w Małym Ratuszu 840,25

 

RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE                                        538.864,31 zł

 

ROK 2013

1.              Wymiana sieci na terenie Przedszkola nr 2  

52.874,47

2.              Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 242.619,42
3.              Węzeł cieplny Przedszkole nr 4 24.292,87
4.              Wymiana sieci kanałowej na preizolowaną 156.932,22
5.              Przyłącze cieplne Przedszkole nr 4. 9.125,11
6.              Wymiana przyłącza ul. Przemysłowa 12 20.274,34
7.              Modernizacja węzła OSP 1.459,71
   

RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE                                       

           507.578,14 zł
                   

         

                                   ROK  2012

 
1.              Modernizacja AKPiA kotłów K1, K3 i K4  

35.093,74

      2.     Modernizacja układu odpylania kotła K1 12.001,07
      3.     Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 457.292,85
      4.     Węzeł cieplny Przemysłowa 8.386,52
      5.     Węzeł cieplny PKP Wagonownia 10.670,91
      6.     Węzeł cieplny Walki Młodych 52 5.959,20
      7.     Przyłącza cieplne – 2 szt. 11.340,00
      8.     Zakup laptopa 3.195,00
      9.     Zakup spawarki spalinowej 16.605,00
  10.     Zakup pompy z napędem hydraulicznym

11.     Zakup przetwornicy z wibratorem

5.535,00

5.799,75

12.
     RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE                       571.879,04 zł

 

ROK 2011

    1.          Modernizacja kotłów WR-5 nr 3 i 4

2.          Modernizacja kotłów WCO-80 szt. 3

269.699,80

54.299,70

    3.          Ulepszenie dróg kotłowni ul. W. Ludów 6.778,86
    4.          Ulepszenie dźwigu towarowego 8.575,97
    5.          Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 456.570,96
    6.          Modernizacja sieci Wiosny Ludów 5.480,56
    7.          Modernizacja przyłącza Oś. Kopa 37.205,79
    8.          Zakup laptopa 974,71
    9.          Węzeł cieplny Rynek  14 6.858,49
10.          Węzeł cieplny Rynek 32 11.869,81
11.          Ulepszenie węzła Oś. 700 -lecia 3.400,00
   RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE      861.714,65 zł
 

 

 

          ROK 2010

 

 
           1.          Przyłącze cieplne ul. Kościelna 4 7.831,44
           2.          Przyłącze cieplne Przedszkole nr 2 5.177,36
           3.          Przyłącze cieplne ul. Sienkiewicza 27 5.446,25
           4.          Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 320.046,37
           5.          Modernizacja sieci Wiosny Ludów 8.183,95
           6.          Rozbudowa miejskiej sieci cieplnej 19.000,00
           7.          Węzeł cieplny ZUK ul. Przemysłowa 12 7.831,44
           8.          Węzeł cieplny Rynek  6 8.439,25
           9.          Węzeł cieplny Rynek 29 8.437,44
       10.          Węzeł cieplny ul. Kościelna 4 8.945,82
       11.          Węzeł cieplny ul. Ratuszowa 6 8.605,26
       12.          Węzeł cieplny Przedszkole nr 2 13.777,52
       13.          Układ odpylania kotłownia ul. Przemysłowa 897.619,02
II.  Zakupy inwestycyjne
           1.          Minikoparka gąsienicowa Volvo 56.000,00
           2.          Agregat wyburzeniowy 18.663,00
RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE 1.393.687,52zł
   
ROK 2009

 

Zadania zakończone:

         1.                   Przyłącze cieplne Rynek 32 1.646,50
         2.                   Przyłącze cieplne Rynek 35 4.370,61
         3.                   Przyłącze cieplne Rynek  39 3.911,71
         4.                   Przyłącze cieplne Rynek 6 1.400,00
         5.                   Przyłącze cieplne Rynek 17 1.311,20
         6.                   Przyłącze cieplne Zamkowa 3 6.179,83
         7.                   Przyłącze cieplne Kościuszki 2 1.517,12
         8.                   Przyłącze cieplne Rynek 4 1.400,00
         9.                   Przyłącze cieplne  Kościuszki 2 2.142,82
     10.                   Modernizacja sieci Wiosny Ludów 15.248,41
     11.                   Rozbudowa miejskiej sieci cieplnej 4.306,26
     12.                   Węzeł cieplny Rynek 20 8.190,69
     13.                   Węzeł cieplny Rynek  39 8.388,54
     14.                   Węzeł cieplny Rynek 17 8.364,55
     15.                   Węzeł cieplny Zamkowa 3 8.141,92
                                                             RAZEM  76.520,16
       Inne 1.982,32
RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE 78.502,48 zł

Środki trwałe w budowie:

16.                            Modernizacja układu odpylania                                                     896.619,02 zł

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2008

  1. Zadania zakończone:
    1. Sieć cieplna północna część Rynku                                                      175.589,57
      2.                        Przyłącze cieplne Rynek   3 Jeziorny 5.245,10
      3.                        Przyłącze cieplne Rynek 8 4.479,51
      4.                        Przyłącze cieplne Rynek 10 2.551,91
      5.                        Przyłącze cieplne Rynek 11 6.760,23
      6.                        Przyłącze cieplne Rynek 12 2.755,85
      7.                        Przyłącze cieplne Rynek 13 2.674,04
      8.                        Przyłącze cieplne Rynek 14 2.674,04
      9.                        Przyłącze cieplne Rynek 15 4.717,55
  10.                        Przyłącze cieplne Rynek 16 1.094,67
  11.                        Przyłącze cieplne Rynek 18 13.304,16
  12.                        Przyłącze cieplne Rynek 19 14.533,23
  13.                        Przyłącze cieplne Rynek 20 1.000,00
  14.                        Przyłącze cieplne Rynek 22 13.760,81
  15.                        Przyłącze cieplne Rynek 26 11.671,99
  16.                        Przyłącze cieplne Rynek 27 12.137,71
  17.                        Przyłącze cieplne Rynek 29 14.740,03
  18.                        Przyłącze cieplne Rynek 30 11.187,93
  19.                        Przyłącze cieplne Rynek 31 12.218,76
  20.                        Przyłącze cieplne Rynek 40 4.543,54
  21.                        Przyłącze cieplne Ratuszowa   2 18.253,32
  22.                        Przyłącze cieplne Ratuszowa   4 4.940,55
  23.                        Przyłącze cieplne Ratuszowa   8 4.151,68
  24.                        Przyłącze cieplne Ratuszowa 14 23.192,73
  25.                        Przyłącze cieplne Stara 1 2.183,88
  26.                        Przyłącze cieplne Sienkiewicza 1 3.539,77
  27.                        Węzeł cieplny Rynek   3 Jeziorny 12.086,15
  28.                        Węzeł cieplny Rynek   8 8.737,23
  29.                        Węzeł cieplny Rynek 10 12.754,30
  30.                        Węzeł cieplny Rynek 11 6.818,19
  31.                        Węzeł cieplny Rynek 15 6.760,14
  32.                        Węzeł cieplny Rynek 20 8.190,69
  33.                        Węzeł cieplny Rynek 22 8.544,06
  34.                        Węzeł cieplny Rynek 25 12.858,46
  35.                        Węzeł cieplny Rynek 27 11.388,17
  36.                        Węzeł cieplny Rynek 31 11.935,81
  37.                        Węzeł cieplny Rynek 40 12.470,21
  38.                        Węzeł cieplny Rynek 41 6.783,91
  39.                        Węzeł cieplny Ratuszowa   2 19.240,27
  40.                        Węzeł cieplny Ratuszowa   4 6.791,31
  41.                        Węzeł cieplny Ratuszowa 14 8.111,35
  42.                        Węzeł cieplny Ratuszowa 16 6.725,10
  43.                        Węzeł cieplny Sienkiewicza 1 11.706,94
  44.                        Węzeł cieplny Stara 1 6 848,05
  45.                        Modernizacja sieci Oś. Wiosny Ludów 22.471,93
  46.                        Automatyzacja sterowania kotłów WCO 80 21.800,00
                                                               RAZEM 596.924,83
       Inne 9.718,41
RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE 606.643,24

 

  1. Środki trwałe w budowie:
    1. Węzeł cieplny ul. Rynek 20                                                                 8.190,69

 

 

OGÓŁEM NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2015 WYNIOSŁY: 5.149.617,68 zł

 

 

Zostaw wiadomość

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *