Organizacja

Akty prawne dotyczące działalności Spółki:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388
    z późn, zm.),
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
  • aktu notarialnego Repertorium A nr 6740/96 z dnia 28 października 1996 roku, zwanym „Aktem Założycielskim Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością”,
  • Wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady organizacyjne Spółki.

 

Spółka

Spółka „Administracja Domów Miejskich – Kępno” Spółka z o. o. to spółka prawa handlowego, w której Gmina Kępno posiada 100% udziałów. Spółka rozpoczęła swą działalność dnia 01 stycznia 1997 roku. Zarządzamy lokalami użytkowymi, lokalami mieszkalnymi, garażami, które stanowią własność Spółki „ADM – Kępno” Sp. z o. o., Gminy Kępno, Wspólnot Mieszkaniowych jak również osób prywatnych